Giới Thiệu

Chào mừng bạn đến với Web 2.0 – Việt Nam!

Đây là blog chuyên bình luận, phân tích, nhận định về những trang web thế hệ thứ 2, còn gọi là Web 2.0. Nếu khái niệm web 2.0 còn xa lạ với bạn thì đây là bài viết thuộc dạng “must-read” của Tim O’Reilly: What’s Web 2.0?. Ngoài ra bạn có thể tham khảo các bài viết trong blog này như:

Tác giả:

Chân thành cảm ơn bạn!

Advertisements